บ้านสุขาวดี

               “สุขาวดี” แปลว่า ดี ขาวดี สีของบ้าน เป็นสีชมพูและ ฟ้า สีชมพูเป็นสีแห่งความรัก ดั่งที่ว่า “ ที่ใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดย่อมไร้ผล”

ฉะนั้นที่ใดก็ตามที่มีความรัก ความสามัคคี มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นั่นเขาจะคุยกันแต่เรื่องดีๆ คุยสิ่งสร้างสรรทั้งสิ้น

เราก็สามารถฟันธงได้เลยว่า ที่นั่นคือ ที่ที่ดี ที่เจริญรุ่งเรือง เราจึงใช้ “คิวปิด” หรือ เทพเจ้าแห่งความรักเป็นสัญลักษณ์

ส่วนสีฟ้าถือเป็นสีแห่งน้ำ  น้ำเป็นสิ่งก่อเกิดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลก แต่น้ำเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาน้ำ 

 เพราะน้ำ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทุกสถานะ ถ้าคนเราปรับตัวเข้ากับสังคม ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

 หรือความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ เราย่อมมีความสุข

 

   แต่น้ำที่ทุกคนต้องการเหมือนๆกันกลับกลายเป็น “น้ำใจ”

เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า

น้ำอ้ำ  ( น้ำข้าว )

 น้ำอ้ำ ( น้ำข้าว ) มีที่มาจากพระเเม่โพสพ แต่กว่าจะเป็น พระเเม่โพสพ ต้องอาศัย   

พระแม่ธรณี ให้ที่พักพิง ให้มีที่อยู่อาศัย ให้สิ่งมีชีวิตได้เจริญเติบโต 

แต่กว่าจะเติบโตมาได้ ต้องอาศัย  พระเเม่คงคา สร้างความชุ่มชื้นนำพาสารอาหาร 

เข้าไปหล่อเลี้ยง  และกว่าจะเป็นสารอาหารที่ทรงคุณค่าได้ ก็มี แม่พระเพลิง

ที่ให้พลังงาน แปรเปลี่ยนสารอาหารให้สิ่งมีชีวิต เกิดการขับเคลื่อน  เกิดพลัง

เมื่อเจริญเติบโตแล้ว สิ่งที่ไร้คุณค่าจะถูกขับถ่ายซึ่งต้องอาศัย แม่พระพาย 

นำสิ่งบริสุทธิ์เข้ามา  อันได้เเก่ อากาศ เข้ามาเเทนที่

 อาคารพระแม่กวนอิม ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2543  มีทั้งหมด  5 ชั้น  

 

 ชั้นที่ 1 เป็นห้องรับรอง  ตกแต่งอย่างสวยงาม  

 ชั้นที่  2  ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๕

 ชั้นที่  4-5   เป็นที่พักอาศัยของครอบครัวโชติเทวัญ

 ชั้นที่  6   เป็นห้องอเนกประสงค์ รองรับลูกค้าได้ประมาณ 500 คน

 ชั้นดาดฟ้า  เป็นที่ประดิษฐานองค์พระแม่กวนอิมปางประทานพร ประทับบนมังกร     ซึ่งประดับด้วยอัญมณีล้ำค่า  สักการะด้วยดอกบัวทองคำประดับรัตนชาติ                     และเป็นจุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมืองพัทยา

อาคารพระแม่กวนอิม

观音菩萨楼

โมเดลสหฟาร์ม

公司模型楼

 

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 

 

ก่อตั้งเมื่อปี 2512   ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจร  เป็นผู้ผลิตไก่ปลอดสารพิษรายแรกของประเทศไทย 

ที่มีระบบ BIO-SECURITY ที่เข้มงวดในคอมพาร์ทเม้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

                                                                    ได้รับรางวัลเกียรติยศดังต่อไปนี้

1. ใบรับรองระบบ HACCP จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก.ISO 9002 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3. ใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9001 VERSION 2000 จาก TUV RHEINLAND ประเทศเยอรมัน

4. ใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9001 VERSION 2000 จาก DNV  ประเทศอังกฤษ

5. ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025 : 2543 (ISO/IEC 1705:1999) ณ  สถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

6. ประกาศนียบัตรรับรอง  EFSIS (EUROPEAN FOOD SAFETY INSPECTION SERVICE) จากประเทศอังกฤษ

7. ประกาศนียบัตรรับรอง โรงงานผลิตเนื้อสัตว์ อนามัย หมายเลข รับรอง P4401001 แห่งแรกในประเทศไทย จากกรมปศุสัตว์

8. หนังสือรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของประเทศไทย จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. หนังสือรับรอง ฮาลาล บริษัทสหฟาร์ม จำกัด และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด

    จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(กรุงเทพ)

10. รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น  ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง  ประจำปี 2545

11. ใบรางวัลการใช้สัญลักษณ์แบรนด์สินค้าไทย  จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

12. โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ “ผลิตภัณฑ์อาหารดีเด่นแห่งปี” จากกระทรวงสาธารณสุข

13. โล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ “ผลิตภัณฑ์ชั้นนำแห่งปี” จากสำนักนายกรัฐมนตรี

14. โล่เกียรติยศและใบเกียรติบัตร “ผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งปี 1992” จากชมรมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคแห่งประเทศไทย

15.  รางวัล INTERNATIONAL AWARD “GRAND PRIX FOR THE APPLIED TECHNOLOGY’’

       จากประเทศสเปน ประจำปี ค.ศ.1988

16. รางวัล  INTERNATIONAL AWARD “GOOD SERVICE AND QUALITY”

      จากประเทศสเปนและอเมริกา  ประจำปี ค.ศ.1987,1988

 อาคารโดมพระ

 

เป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนี้ยังที่ประดิษฐานองค์พระพุทธเจ้าปางประสูติ ซึ่งมีความสูง 9.28 เมตร

พระหัตถ์ขวาชี้ฟ้า  พระหัตถ์ซ้ายชี้ดิน  ( เพื่อบอกให้รู้ว่าในโลกนี้  เมื่อมีฟ้าย่อมมีดิน ) 

พระพุทธองค์เจตนาให้ทุกคนเห็นสิ่งตรงข้ามที่อยู่ในโลกนี้ การนำไปสู่ความสำเร็จ

ก็สามารถนำไปสู่ความล้มเหลวได้  และแผงไปด้วยปริศนาธรรม

และให้สัจธรรมมากมาย เพื่อเปิดประเด็นไปสู่ความคิดในทางโลกได้

อาคารโดมพระ

อาคารพุทธบารมี

大佛堂

 อาคารพุทธบารมี

เริ่มก่อสร้าง ในปี 2546 โดยโครงสร้างของอาคารประชุม ใช้เวลาสร้าง 1 ปี

ส่วนการตกแต่งภายในทั้งอาคาร ใช้เวลาเพียง 30 วัน บนพื้นฐานของความรัก

และความสามัคคี ของคน 2,700 ชีวิต ปัจจุบัน เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

และได้รับเกียรติเป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลสำคัญ และจัดงานระดับประเทศมากมาย

 

ห้องอาหาร Open Hall

 

ท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารบุพเฟ่ต์นานาชาติ  สด  ใหม่ สะอาด ทุกวัน

ซึ่งให้บริการ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 

พร้อมรับชมโชว์วัฒนธรรม ไทย-จีน อันสวยงามตระการตา 

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน  เวลา 10.30 น. - 14.00 น.

บุพเฟ่ต์มื้อเย็น         เวลา 16.30 น. - 20.00 น.

ห้องอาหาร Open Hall

餐厅

ซีฟู้ด

(ลานช้างเผือก)

 ซีฟู้ด ( ลานช้างเผือก )

เปิดบริการอาหารทะเล สดใหม่ ทุกวัน จากท้องทะเล

ในบรรยากาศสุดหรู และผ่อนคลาย ริมทะเล 

พร้อมกับอาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์มากมาย หลากหลายเมนู

 

The Octagon Bar & Restaurant 

 

ท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารบุพเฟ่ต์นานาชาติ  สด  ใหม่ สะอาด ทุกวัน

ซึ่งให้บริการ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 

พร้อมรับชมโชว์วัฒนธรรม ไทย-จีน อันสวยงามตระการตา 

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน  เวลา 10.30 น. - 14.00 น.

บุพเฟ่ต์มื้อเย็น         เวลา 16.30 น. - 20.00 น.

The Octagon

Bar & Restaurant

  แนะนำ - ติชมเรา

Email: Sukhawadee@gmail.com

Tel. 038-221515

Fax. 038-223265

 

   ช่องทางติดตามเรา

  • Grey Facebook Icon